Hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11 của trường Tiểu học Đông Minh.

1. Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Bài viết liên quan