TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG MINH TỔ CHỨC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP HUYỆN

 

                      Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS trong huyện.

Thực hiện Công văn số 692/SGDĐT-GDTrH ngày 11/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kì thi cấp huyện và cấp tỉnh như sau:

I - Kì thi cấp huyện

1. Số lượng học sinh dự thi (Theo phụ lục 1 đính kèm công văn)

Toàn bộ đội tuyển Toán lớp 9 của trường THCS 14 - 10 đã dự kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh sẽ tham gia thi cấp huyện để chuẩn bị cho kì thi cấp tỉnh.

2. Lịch thi:

Kì thi cấp huyện tổ chức vào vòng 15 ngày 17/02/2017 (Thứ sáu)

Ca thi

Giờ thi

Khối thi

Ghi chú

1

8h00 - 9h00

5

 

2

9h30 - 10h30

1; 2

3

11h00 - 12h00

3; 4

4

13h30 - 14h30

7; 9

5

15h00 - 16h00

6; 8

Một số lưu ý:

- Thí sinh vào phòng thi trước 15 phút để làm thủ tục thi; giám thị đối chiếu ID của học sinh đăng nhập và ID trong biên bản, nếu sai yêu cầu thí sinh đăng nhập đúng bằng ID đã có trong danh sách (hoặc những ID đã được ban tổ chức toàn quốc duyệt). Học sinh thi không được duyệt sẽ không được mở chức năng thi cấp huyện. Những trường hợp học sinh không đăng nhập được bằng ID đã duyệt trước đó, thư ký hội đồng thi báo cáo và gửi danh sách thi sinh cần bổ sung chức năng thi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Đoàn Hải Nhân - ĐT:0967.311.234) để BTC toàn quốc mở chức năng thi cho học sinh.

- Trong quá trình thi, nếu giám thị phát hiện học sinh dùng 2 tài khoản trên cùng một máy tính hoặc sử dụng các phần mềm không hợp lệ thì yêu cầu học sinh ngừng làm bài, kiểm tra và lập biên bản nếu cần thiết;

- Số lần thi trong phòng thi:

+ Học sinh chỉ được thi 1 lần duy nhất. Trong trường hợp xảy ra sự cố học sinh được quyền thi lại nhưng phải có biên bản của giám thi (sự cố xảy ra trong vòng 15 phút tính từ thời điểm bắt đầu làm bài học sinh sẽ thi lại bằng mã dự phòng);

+ Giám thị đảm bảo tổng thời gian làm bài của học sinh tối đa là 60 phút, không tính khoảng thời gian xử lý sự cố;

- Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi:

+ Dụng cụ học tập: bút, bút chì, compa, thước kẻ…, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản. Riêng học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 4 không được sử dụng máy tính cầm tay hoặc bất kỳ phần mềm hỗ trợ tính toán nào khác;

+ Giấy nháp của học sinh do hội đồng thi phát.

3. Hình thức và địa điểm thi

a) Hình thức: tổ chức thi theo cụm trường.

b) Địa điểm:

- Do việc sắp xếp ca thi của Ban tổ chức cấp toàn quốc có sự thay đổi so với những năm học trước, đặc biệt là việc mỗi cấp có 2 khối thi trùng ca, vì vậy, căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự thi, số lượng máy vi tính của các trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chia cụm tổ chức thi cấp huyện có sự kết hợp giữa cấp tiểu học và cấp THCS. Mỗi hội đồng thi sẽ tổ chức thi tại 1-2 điểm thi để tận dụng phòng máy tính của các trường.

- Kế hoạch phân chia cụm (Theo phụ lục 2 đính kèm công văn).

Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ điều động chủ tịch hội đồng, giám thị đến đủ các điểm thi theo kế hoạch (những cụm có sự thay đổi về số lượng điểm thi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày trước ngày 11/02/2017).

4. Một số lưu ý khi tổ chức kì thi

* Đối với nhà trường:

- Lựa chọn học sinh dự thi cấp huyện trong số những học sinh đã gửi danh sách về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Danh sách học sinh dự thi của các trường đã đăng ký với Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi kèm theo công văn này; các trường theo dõi danh sách, nếu có vấn đề gì phản ánh qua Đ/c Nhân để được hướng dẫn giải quyết).

- Thường xuyên theo dõi tình hình dự thi của học sinh đặc biệt là học sinh trong đội tuyển dự thi cấp huyện; đôn đốc, nhắc nhở các em tham gia đầy đủ, kịp thời các vòng tự luyện.

* Đối với các cụm:

- Theo dõi số lượng học sinh dự thi trong cụm để có phương án lắp đặt phòng máy tính cho phù hợp (đảm bảo mỗi học sinh có một máy vi tính được kết nối mạng internet và có từ 2 - 3 máy tính dự phòng; các máy tính được cài đặt đủ các phần mềm bổ trợ: trình duyệt Google Chrome và phần mềm Adobe Flash Player );

- Tổ chức họp các trường trong cụm để thống nhất phương án lắp đặt phòng máy tính, kinh phí tổ chức cuộc thi, lập danh sách đề xuất Ban tổ chức cụm: thư kí (là phó hiệu trưởng của trường đặt điểm thi), cán bộ phụ trách kĩ thuật (là giáo viên của các trường trong cụm) và gửi về Phòng GD&ĐT theo đường thư điện tử hainhanedu@thaibinh.edu.vn trước ngày 11/02/2017 (Phòng ra quyết định thành lập điểm thi, cử các thành viên trong hội đồng và gửi giấy điều động gửi về trường vào ngày 14/02/2017 theo đường thư điện tử);

- Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi mã số thi theo đường thư điện tử của trường đặt điểm thi trước mỗi ca thi 15 phút.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thi (danh sách thí sinh theo ca thi, biên bản kết quả thi của thí sinh) theo mẫu đính kèm;

II - Kì thi cấp tỉnh

1. Vòng thi: vòng 17

2. Ngày thi: 13/3/2017 (Thứ hai)

3. Ca thi: Sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể sau.

4. Số lượng học sinh dự thi

Trên cơ sở kết quả kỳ thi giải Toán qua mạng internet cấp huyện và kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 Trường THCS 14-10, Phòng Giáo dục và Đào tạo chọn 40 HS/khối để tham gia kỳ thi cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ tổ chức cho khối 5 và khối 9).

Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo trên website và có công văn gửi về những trường có học sinh trong đội tuyển của huyện.

Nhận công văn, yêu cầu các nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc liên hệ về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Đoàn Hải Nhân - ĐT: 0967.31.1234) để được hướng dẫn giải quyết.

 

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH DỰ THI CẤP HUYỆN

Bậc Tiểu học Năm học 2016-2017

 

TT

Tên trường

K1

K2

K3

K4

K5

Tổng

Số máy

1

Tây Ninh

6

8

9

10

3

36

7

2

Tây Lương

6

6

10

10

6

38

7

3

Tây An

4

4

2

4

3

17

4

4

Vũ Lăng

6

6

7

4

5

28

5

5

Thị Trấn

30

49

60

42

37

218

24

6

Tây Sơn

5

5

1

4

4

19

6

7

Tây Giang

21

15

15

16

15

82

15

8

An Ninh

24

25

25

22

23

119

23

9

Phương Công

7

8

8

7

12

42

14

10

Vân Trường

11

16

12

8

8

55

17

11

Bắc Hải

7

7

7

6

 

27

13

12

Tây Phong

6

7

10

7

13

43

10

13

Tây Tiến

9

10

5

4

5

33

8

14

Đông Lâm

13

22

15

12

17

79

15

15

Đông Cơ

6

5

4

4

7

26

14

16

Đông Phong

6

4

5

5

4

24

14

17

Đông Trung

3

3

4

5

5

20

10

18

Đông Quý

4

3

3

6

3

19

4

19

Đông Xuyên

6

5

4

4

4

23

15

20

Đông Trà

5

3

4

1

2

15

6

21

Đông Hải

7

4

7

1

2

21

10

22

Đông Long

1

3

4

3

4

15

9

23

Đông Hoàng

9

11

7

7

7

41

14

24

Đông Minh

5

5

5

4

3

22

17

25

Nam Hà

9

22

18

13

12

74

20

26

Nam Hải

15

17

15

8

17

72

3

27

Nam Hồng

13

12

12

10

10

57

14

28

Nam Trung

13

16

19

15

13

76

15

29

Nam Chính

8

7

12

7

10

44

17

30

Nam Thanh

7

6

6

7

5

31

10

31

Nam Thắng

12

11

9

10

9

51

25

32

Nam Cường

2

5

5

4

5

21

11

33

Nam Hưng

5

7

7

5

7

31

15

34

Nam Thịnh

9

9

7

5

4

34

15

35

Nam Phú

7

9

1

5

4

26

10

 

Tổng

307

355

344

285

288

1579

 

 

                                                                                                               Tác giả: Đinh Văn Thử