06/04/21  Tin của trường  190
Thày cô và các em học sinh trường Tiểu học Đông Minh thực hiện chuyến đi trải nghiệm tại lăng Bác và làng vặn hóa các dân tộc Việt Nam
 10/08/20  Tin của trường  288
Nhà trường đã lập danh sách CBGV tham gia tập huấn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021, bộ sách của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam .
 08/04/20  Tin của trường  374
      Không đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết. Không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng; không mời khách đến nhà và cũng không nên đến nhà người khác. Cuộc sống sẽ còn nhiều dịp để gặp nhau.
 29/03/20  Tin của trường  408
         Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (nCoV) khi học sinh đi học trở lại học. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, PGD & ĐT Tiền Hải về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (nCoV) khi học sinh đi học trở lại; Trường Tiểu ...